Aktuellt

Det finns nya grundkurser tillagda i kalendern. Vi har tyvärr fått lov att ställa in lördagens grillkurs på grund av ...
Läs Mer
Bondens butik har lyft de regionala producenterna fram till dags dato. Nu byggs butiken snart om till en större dagligvaruhandel ...
Läs Mer
Gilla Grillas grillkurser med Nordiske mästaren Sheriff Roy är inspirerande och fyllda med kunskap, tips och idéer. Vi arbetar i ...
Läs Mer